Kjøpsvilkår

SALGSVILKÅR

 

Levering

Ev leveringstidspunkt som blir oppgitt, er antatt leveringstid. En slik anslått leveringstid skal imidlertid ikke regnes som en bindende leveringsfrist. Kunden får melding om når varene sendes fra fabrikk/lager,  men transporttiden kan variere fra gang til gang.

 

Kundens undersøkelsesplikt og melding av ev. feil/mangler

Kunden må undersøke leveransen ved mottakelse. Synlige skader må straks meldes fra til sjåfør, og merkes på fraktseddel. Senest innen 7 dager etter å ha mottatt varene,(fra de er utlevert av transportselskap) må kunden ha sett over at varene er i overensstemmelse med bestilling og at varene er intakte. Eventuelle feil, mangler og/eller skader må straks meldes skriftlig til LR-Lekeplassutstyr as, dette også innen 7 dager etter vare er mottatt. LR-Lekeplassutstyr as tar dette så videre til produsent/transportør. Unnlater kunden å melde fra skriftlig innen 7 dager, mister han retten til å påberope mangel som kunne vært eller burde vært oppdaget ved undersøkelsen.

 

Generell praksis ved feil/mangler

LR-Lekeplassutstyr as kan ikke stilles økonomisk til ansvar for skade på leverte varer påført av 3.part, som for eksempel transportør. Skulle det imidlertid vise seg at skadene er av en slik karakter at de nedsetter varens funksjonalitet eller er vesentlig skjemmende estetisk sett, tilbyr vi kunden ny vare, eventuelt nye bestanddeler av varen som er skadet. Med dette menes at kunden ikke kan kreve å få ny komplett vare, dersom skaden bare har et begrenset omfang. Kunden kan ikke kreve erstatning for den tid det tar å utbedre mangelen, for eksempel ved at en innleid håndverker må vente. Velger kunden å bruke varen som den er, kan kunden ikke kreve økonomisk kompensasjon for skade og/eller mangler.

Kunde kan ikke kreve erstatning for mindre skjønnhetsfeil, men kan da få tilsendt utbedringsfarge for eksempel ved mindre lakkskader/malingsskader påført under transport.

 

Returrett(gjelder for private kunder)

Kjøper har full retur- eller bytterett i 14 dager etter at varen er mottatt. Varen må da sendes til LR-Lekeplassutstyr as i originalemballasjen, og fraktutgiftene må dekkes av kjøper. Normal returrett gjelder kun fabrikkens standardvarer, og ikke varer som er bestilt på spesialmål/spesielle spesifikasjoner.

Returrett(gjelder for firmakunder)

Etter avtale.

 

Varer på spesifiserte mål/farger/utseende utover standard

Dette gjelder lekeplassutstyr produsert etter kundens spesifikasjoner.

Varen er således ikke lagervare hos oss, og kan derfor ikke byttes eller returneres.

Vi retter imidlertid opp eventuelle feil eller avvik fra spesifikasjonene som skyldes feil fra vår side. Ved bestillinger hvor LR-Lekeplassutstyr as ikke har vært til stede og kunden selv er ansvarlig for måltaking, er kunden selv ansvarlig for eventuelle feil i forbindelse med dette. Dersom det skulle vise seg feil/feilproduksjon fra fabrikken sin side, ordner LR-Lekeplassutstyr as opp i dette.

Garanti

Alle varer for offentlig bruk, har en garanti på 2 år fra kjøpsdato.

Betalingsvilkår

Faktura sendes pr e-post eller post. Betalingsvilkår avtales ved bestilling.